Punkt czynny

od poniedziałku do piątku
od 1500 do 1900

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA"

Stowarzyszenie "Zmiana" prowadzi działalność w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Organizujemy pomoc kryzysową dla osób doznających przemocy w rodzinie, oraz prowadzimy edukację społeczną w temacie przemocy i uzależnień. W tym celu uruchomiliśmy: Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego.


Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"

Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego

Mikołów, ul. Krakowska 30


 

Komu pomagamy ? 

Swą ofertę pomocową kierujemy zarówno do osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, zagrożonych uzależnieniem jak i do rodzin przeżywających trudności życiowe związane z nałogiem bliskiej osoby. Pomocą obejmujemy także osoby doświadczające przemocy domowej, osoby stosujące przemoc oraz rodziny z dziećmi uwikłane w ten problem.

Stowarzyszenie oferuje pomoc psychologiczną, wsparcie, doradztwo oraz możliwość udziału w zajęciach grupowych. Dysponuje kadrą doświadczonych konsultantów, psychologów i terapeutów uzależnień.

Ze szczegółami oferty  pomocowej zapoznać można się w zakładce Oferta.

 

Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie z uwagi na to, iż działalność stowarzyszenia współfinansowana jest ze środków Gminy Mikołów, Gminy Wyry, Gminy Ornotowice, Gminy Orzesze, Gminy Łaziska Górne oraz Starowstwa Powiatowego w Mikołowie.